CitizenSqKm

Entitat finançadora: Comissió Europea

Equip IGOPnet: Joan Subirats, Mayo Fuster Morell, Mònica Garriga

CitizenSqKm és una experiència tecnològica, educativa, periodística i de gestió pública i una investigació experimental amb xarxes comunitàries locals situades en un quilòmetre quadrat seleccionat. El projecte CitizenSqKm explora com les xarxes comunitàries poden contribuir a augmentar la participació dels ciutadans en la gestió del seu entorn.

CitizenSqKm és un experiment en el barri barceloní del Poblenou, dins del projecte de la Unió Europea, CONFINE, per  investigar xarxes comunitàries de telecomunicacions. IGOPnet i l’empresa Itinerarium van dur a terme l’experiment durant 12 mesos (de maig de 2014 a maig de 2015).

S’ha creat una metodologia de participació que inclou:
. L’enfortiment de la xarxa comunitària (guifi.net) del barri seleccionat; Tutorials Xarxes Comunitàries Sense Fils
. El desenvolupament d’una plataforma de geolocalització i del Fòrum CitizenSqKm.
. La implementació de la metodologia de participació per mapejar i enfortir l’ecologia comunicativa de la comunitat local; amb guies d’activitats específiques perquè la comunitat pugui participar a través d’una àmplia gamma de vies, com per exemple estendre la xarxa de la comunitat, aprendre a crear una estació meteorològica portàtil o per reconèixer la flora urbana que causa al·lèrgies. Tutorials per la participació.

El projecte de recerca es basa en l’experimentació; en el disseny d’una metodologia qualitativa i quantitativa d’avaluació basat en l’anàlisi de múltiples capes i en la planificació iterativa i en l’avaluació cíclica detallada en l’article publicat a la 8th IDIA Conference, “An experimental methodology to promote and evaluate the use of community networks for civic engagement” amb:
. Una metodologia per recollir el rastre de dades que deixen els usuaris a mesura que dissenyen les seves vies de participació, que impliquen els seus veïns o companys, es reuneixen i publiquen informació. Les dades es  recullen en les 5 capes que formen el Perfil de la Xarxa de l’Ecologia Comunicativa (Fòrum, Plataforma Geolocalització, Social Media, Enquesta, i Xarxa Comunitària).
. Una metodologia per crear una taula amb les dades públiques dels participants en la Xarxa de l’Ecologia Comunicativa. Aquesta taula permetrà mesurar la interacció social que genera la participació en el projecte. Una metodologia que després de l’anàlisi exploratòria ha de ser provada, i que produirà els seus primers resultats amb la primera iteració de l’experiment. Xarxa de l’Ecologia Comunicativa.

Ecologia Comunicativa

Ecologia Comunicativa

Aquesta metodologia complexa, tant per a la participació com per a la investigació, permetrà una anàlisi sistemàtica de les relacions desenvolupades entre els participants i dels continguts recollits i generats en la plataforma per a projectes educatius, científics, periodístics (o qualsevol altra disciplina). El resultat d’aquesta anàlisi s’utilitzarà al seu torn, per informar la plataforma i els projectes periodístics, educatius, científics, o de la comunitat. En conseqüència, la investigació i la participació en el projecte observarà, mesurarà i enriquirà la interacció social dins la comunitat, simultàniament .

Fonaments

CitizenSqKm suggereix que qualsevol persona que tingui un dispositiu mòbil connectat a Internet pot crear, emmagatzemar, processar i compartir dades de forma massiva, geolocalitzada i en temps real. I en donar a les dades o coneixements els atributs ubics dels mitjans digitalitzats abans esmentats, els ciutadans tindran més possibilitats de recuperar la propietat sobre aquestes dades, i per tant tindran la capacitat de generar un impacte en el seu entorn, el qual els farà més forts.

El quilòmetre quadrat que ens envolta és un excel.lent entorn on aprendre i viure quan els ciutadans tenen el poder de transformar-lo. La plataforma CitizenSqKm anima els participants a realitzar un cens de l’espai, els seus habitants, les infraestructures, els serveis, la història i la natura i també a aprofitar al màxim les dades obertes procedents de les administracions públiques i dels sensors.  La xarxa de la comunitat local, amb seu en una o diverses escoles del barri participa activament, a través d’experiències pedagògiques, periodístiques i lúdiques (jocs), en el descobriment i la millora del seu entorn mitjançant la recollida i classificació de les dades relacionades amb el mateix, la creació de capes geolocalitzades d’informació i itineraris.

Totes aquestes dades (continguts digitals) es poden crear, recollir, emmagatzemar i compartir per qualsevol persona que tingui un dispositiu mòbil connectat a Internet (o a la xarxa). Tots els continguts (media) es poden traduir en dades numèriques accessibles pels ordinadors, i a causa d’aquests atributs d’omnipresència, els media digitalitzats desdibuixen els límits entre les funcions de l’administració pública, el periodisme, l’entreteniment o els sectors educatius.

Perquè els ciutadans segueixin essent ciutadans compromesos i informats, i per tant capaços de transformar i millorar les seves vides, ja no és suficient dur a terme una simple descripció i transmissió de dades a les audiències, el procés de comunicació ha d’instigar la participació ciutadana, i ha de ser capaç d’influir i ajudar els ciutadans a intercanviar idees per crear algun tipus de “debat democràtic”.

Les xarxes comunitàries s’estructuren i s’organitzen per garantir que tots els beneficis i el valor que generen vagin cap a les mateixes persones usuàries de la xarxa, per tant, és molt possible que contribueixin al desenvolupament socioeconòmic allà on operen. Donen connectivitat local, dins i entre la seva comunitat, fent possible que el rang de serveis dels quals es poden beneficiar les persones usuàries vagi més enllà de l’accés a Internet o a la xarxa de telefonia i es puguin transportar serveis de telemedicina, educació electrònica o comerç electrònic local. Són un model emergent i reeixit per a l’Internet del Futur a Europa i arreu.

Els socis del projecte CONFINE són xarxes de comunitats ben establertes amb una gran base d’usuaris finals i proveïdors d’aplicacions (per exemple distribució de continguts, veu, dades i comunicació multimèdia), institucions de recerca amb experiència en àrees clau, organitzacions sense ànim de lucre i PIMEs amb experiència en donar suport a investigadors, xarxes comunitàries i usuaris finals.
El Community-Lab testbed integra i estén tres xarxes comunitàries existents: guifi.net (Espanya), FunkFeuer (Àustria) i AWMN (Grècia)

CONFINE complementa la infraestructura Future Internet Research and Experimental (FIRE), ja existent, i crea una federació de xarxes IP amb més de 20.000 nodes i 20.000 Km d’enllaços, un test-bed. Aquestes xarxes comunitàries incorporen una àmplia varietat d’enllaços sense fils i òptics, nodes heterogenis, diferents protocols d’enrutat, aplicacions i un gran nombre d’usuaris finals que segueixen un model innovador d’autoaprovisionament, utilitzant l’espèctrum públic i sense llicència.
El projecte CONFINE va fer una convocatòria oberta a investigadors, tant de l’entorn educatiu com de l’industrial i de la resta de la societat civil, els quals entre març de 2014 i març de 2015 van indagar sobre com els ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea es poden beneficiar dels usos del test-bed per fer recerca tècnica, social i econòmica, per millorar la sostenibilitat i la utilitat de les xarxes comunitàries.

Líder del Projecte: Universitat Politècnica de Catalunya

Socis:

  • Universitat Politècnica de Catalunya

  • INESC TEC Technology & Science

  • Fundació Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral guifi.net

  • FunkFeuer

  • Athens Wireless Metropolitan Network

  • The OPLAN Foundation

  • Comunicació per a la Cooperació – Pangea

  • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.

  • Interdisciplinary Institute for Broadband Technology

Suport Financer: European Comission ICT FP7 (Contract Number: FP7 – 288535)

Experiments selecccionats (1a open call)

Open Source P2P Streaming for Community Networks – OSPS (UNITN)

Confidentiality in the open CONFINE world (UL)

Anonymous communication with unobservability (FUB)

Exploitation of information Centric network principles in wireLess community    NEtworks (CLONE) (CNIT)

Wi-Fi network Infrastructure eXtension (WiFIX) (INESCP)

Experiments selecccionats (2a open call)

Experiments tecnològics:

CrOwd-Shared Mesh netwOrk for universal internet Service – COSMOS (UCAM, LUH)

Joint Transmit Power and Rate Control on CONFINE Testbed – MinstrelBlues (TUB)

Enhancing Reflection and Self-Determination in Community Networking – Reflection (Routek)

Blessing of The Commons: Improving Radio Resource Utilization Efficiency in Community Wireless Networks – BTC (FTW)

Experiments Socials:

Citizenship Square Kilometer – Citizensqkm (Itinerarium, IGOP)

Contextual Analysis of Community Network Sustainability (NAF)

Impact of Community networks as Alternative infrastructure in remote and Underserved areaS – ICARUS (UWC)

Expansió del Testbed:

CONFINE extension towards OpenFlow experimentation: infrastructure, software and demonstrations – CONFLATE (CNIT, UNIDATA)

Sarantaporo.gr WiFi Networks – Sarantaporo.gr (SAR)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *