L’equip

Grup de direcció i coordinació

Mayo Fuster Morell és investigadora postdoctoral de l’IGOP (del qual n’és membre des del 2005) i del Centre Berkman per Internet i Societat de la Universitat de Harvard. L’any 2010 va finalitzar la seva tesi doctoral, centrada en l’estudi de la governança de les comunitats basades en la producció col·laborativa entre iguals (camp d’investigació sobre el qual ha publicat diversos articles) al Institut Universitari Europeu de Florència. La Mayo és la investigadora principal d’IGOPnet en el projecte europeu Techno-social platform for sustainable models and value generation in commons-based peer production in the Future Internet i en el projecte Information, culture and knowledge: New citizens’ practices, new public policies. A case comparison of Spain and United States (Sinde Law versus SOPA Law) del Pla Nacional Espanyol de Recerca. D’altra banda, és també membre del comitè directiu del Politics Stading Group pertanyent al European Consortium of Political Science (ECPR), del Comitè de Recerca de la Wikimedia Foundaiton (RCWF), del Amical Viquipèdia i del Consorci d’Estudis dels Moviments Socials del European Universtiy Institute. Participa a més del consell assessor del Open Knowledge Festival 2012, organtizat per la Open Knowledge Foundation (OKF). Col·labora també amb la Fundació P2P. L’any 2011 va exercir com a investigadora visitant a la School of Information de la Universitat de California Berkley i com a professora assitent en el Departament de Comunicació de la Universitat de Stanford. Escriu al bloc Interferencias del diari espanyol Eldiario.es. Actualment és directora o co-directora de les següents tesis doctorals:

Pedro Jacobetty (UOC). Dissidència sense rostre: política anònima, pràctica i discurs.

Jofre Rodrigo Aribau (IGOP-UAB). La custòdia dels comuns: anàlisis de la gestió de la terra com una estratègia de construcció dels comuns.

@LilarojaWeb: onlinecreation.info Correu electrònic: mayo.fuster(at)eui.eu

Joan Subirats Humet és professor de Ciència Política a la UAB i investigador i director del programa de doctorat de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB. Els seus camps de recerca inclouen l’anàlisi de polítiques públiques, la innovació democràtica, la participació pública i el govern local i regional. Joan Subirats ha estat Professor Visitant Distingit de la Càtedra Príncep d’Astúries a la Universitat de Georgetown (2002-2003). També ha estat professor visitant les universitats de Califòrnia (Berkeley), CIDE-Mèxic, Nova York i Roma. Ha publicat nombrosos llibres, entre els quals destaquen les Polítiques urbanes espanyoles (2011), Anàlisi i gestió de polítiques públiques (2008), La pobresa i l’exclusió social a Espanya (2004), Vint anys d’autonomies a Espanya. Les lleis, polítiques públiques, institucions i opinió pública (2002) o Territori i govern (2001).

@subirats9 Web:http://uab.academia.edu/joansubiratsCorreu electrònic: joan.Subirats(at)uab.es

Investigadors

Rubén Martínez és investigador social i professor de política pública i cultura i de innovació, cultura i indústria. Actualment està desenvolupant la seva tesi doctoral, centrada en l’anàlisi de les relacions entre la innovació social i els procomuns, a l’IGOP de la UAB. També és membre co-fundador d’ZZZINC, una plataforma d’innovació cultural situada a Barcelona, i de l’Observatori Metropolità de Barcelona.

@RubenMartinez Web: http://leyseca.net/ Correu electrònic: ruben(at)leyseca.net

Marc Berlinguer és investigador social especialitzat en la recerca sobre noves formes d’economia, particularment aquelles que es produeixen com a resultat de la intersecció entre l’economia social i l’economia del coneixement i la informació. En aquest camp ha contribuït a la creació de la “Escuela de los Commons”, una plataforma oberta d’intercanvi i cooperació horitzontals que explora l’emergent paradigma dels procomuns.

Correu electrònic: marco.berlinguer(at)gmail.com

Jorge L Salcedo és investigador/consultor sobre la visibilitat dels actors polítics a la xarxa. Té una marcada experiència en l’ús de dades digitals per analitzar fenòmens socials i polítics, especialment aquells relacionats amb la constant evolució dels social media. Doctorat a la UAB, la seva seva tesi de doctoral es centrà en l’anàlisi i debat sobre la propietat intel·lectual a la xarxa. Ha estat també investigador visitant a l’Oxford Internet Institute.

Correu electrònic: JorgeLuis.Salcedo(at)uab.cat and jorgelsalcedo(at)gmail.com

Web: http://uab.academia.edu/JorgeLuisSalcedoMaldonado

Mònica Garriga Miret és investigadora de Comunicació, Mitjans i Xarxes Comunitàries. Explora l’ús de les tecnologies mòbils i GIS per fomentar la transformació, mitjançant l’educació, el govern local i la participació ciutadana. Juntament amb “Itinerarium” (Serveis i tecnologia de la informació), està desenvolupant l’experiment CitizenSqKm dins del projecte europeu CONFINE. És ex corresponsal a Austràlia i el Pacífic Sud, és Llicenciada en Dret, es va especialitzar en Relacions Internacionals; Mitjans, Comunicació i Multiplataforma. En la tesi de màster va explorar les percepcions de les comunitats ètniques en relació a l’ús dels mitjans en la creació d’una filosofia institucionalitzada del multiculturalisme a Austràlia. És sòcia de media140, un projecte innovador per al desenvolupament de les comunitats globals a través d’esdeveniments, exposicions i experiències.

@mogams Email: monicagarrigamiret(at)gmail.com

Col·laboradors

Pablo Rey és el webdeveloper de IGOPnet.cc (com a part de Montera34). Ell és també un col·laborador en el camp de les TIC, on dóna suport en el desenvolupament de innovadores formes d’investigació.

Correu electrònic: pablo(at)basurama.org

Joan Miró Artigas és estudiant de 4t curs de Ciència Política i Gestió Pública a la UAB. Com a estudiant en pràctiques, està ajudant a l’equip d’IGOPnet en les tasques de difusió de la recerca, suport a la tasca investigadora i actualització de la web.

Correu electrònic: joanmiroartigas(at)gmail.com

Traduccions i correccions de text: Rosa Gregori (traducció Anglès / Espanyol i Català) (ro.gregori (at) gmail.com), Anna Fornés (traduccions espanyol / català), i Victor Guillamon (correccions Castellà).

Amb el suport de l’equip de  gestió i direcció de l’IGOP.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *