L’estudi de la Producció Procomú entre Iguals (CBPP) una nova frontera en expansió

“Aquesta és una nova frontera i aquesta frontera s’està expandint de manera impressionant”, Marc Berlinguer (IGOPnet) va obrir la taula rodona en la primera presentació pública del Projecte P2Pvalue, que va tenir lloc el 22 de gener al CCCB de Barcelona. P2Pvalue és un gran projecte realitzat per un consorci de 6 institucions (University of Surrey, Centre National de la Recherche Scientifique, Stichtung Peer to Peer Alternatives (P2P Foundation), Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad Complutense de Madrid, Università degli Studi di Milano), amb més de 20 investigadors, desenvolupadors / hackers i comuns.
Mayo Fuster Morell (IGOPnet y Berkman Center) va presentar el Projecte P2Pvalue parlant dels seus objectius en les ciències socials, va explicar “què significa la governabilitat a l’entorn digital i com aquesta dóna forma a la producció col.laborativa”(P2P Diapositives MFM). La Producció Procomú entre Iguals (CBPP , sigles en anglès) és una tercera forma de producció, va dir, i “es caracteritza per ser una xarxa de persones que es comuniquen i interactuen per a la construcció i la posada en comú d’un recurs comú, sovint aquest recurs comú és accessible com a bé públic, en condicions d’accés obert (‘open access’). La interacció és entre iguals, on les relacions no estan intervingudes principalment per intercanvi mercantil, contracte de treball o comandament jeràrquic tradicional”.

Hem identificat dos reptes principals, l’expansió de les CBPP a altres àrees (recursos físics, mapatge de col.laboració, consum col.laboratiu, etc) i la hibridació de les CBPP casos que són difícils d’identificar entre formats del mercat.

Per això s’han establert criteris de tipificació de CBPP, que informaran un directori de casos:
1. Ha de ser de producció col.laborativa – acció i producció intencional (un recurs ha de resultar de la mateixa)
2. Entre iguals (“peers”).
3. Comuns – realitzada des de la voluntat de contribuir a l’interès col.lectiu general, sovint d’accés lliure.
4. L’element ha de ser replicable o capaç de produïr un treball derivat: forkabilitat.

El Projecte P2Pvalue investigarà partir d’una pluralitat de mètodes d’investigació com diferents elements contribueixen a la creació de valor en la producció de P2P, la governança, la sostenibilitat, l’estratègia dels casos, el disseny legal, l’estratègia tècnica, les característiques dels recursos i els atributs de la comunitat.

Però, què és la creació de valor en les economies de col.laboració? Adam Arvidsson, (University of Milan. Coautor del llibre “The Ethical Economy. Rebuilding Value after the Crisis“, (“L’Economia Ètica. Reconstruir el Valor després de la crisi”)), va obrir la seva presentació amb una “gran declaració”: “la producció col.laborativa entre iguals ja està minant al capitalisme, ara mateix”.
Arvidsson es referia als “recursos intangibles, generalment definits com a marca, innovació o la flexibilitat”, produït per allò al que Mayo Fuster s’havia referit prèviament com “un tercer mode de producció, que és diferent dels mercats o de les jerarquies”; produït per allò al que els estudiosos de l’administració van començar a anomenar “comunitats de pràctica o comunitats en col.laboració o clans corporatius, etc”, en els anys 80.
“El valor de mercat de les corporacions multinacionals més grans del món es basa en els anomenats recursos intangibles, una quota d’un 70%. Són recursos que creiem que són valuosos, com ara el coneixement tàcit o implícit, però que no es poden valorar amb cap tipus de precisió o de racionalitat” i, com a tals, no poden ser gestionats d’una manera racional.
Arvidsson argumenta que la reputació, basada en part en competències tècniques i en part en competències cíviques, s’està convertint en una moneda comuna de valor en un ampli nombre de casos empírics en la CBPP, i en termes de reputació es pot reintegrar la teoria de la CBPP dins de les nocions de racionalitat econòmica establerta, perquè la reputació és una moneda que pot ser valoritzada de moltes formes.

El Projecte P2Pvalue està orientat no només a entendre les condicions que afavoreixen la CBPP, sinó també a informar el disseny d’una plataforma tecnològica adequada per a aquests formats. Primavera De Filippi (CNRS; Berkman Center), identificarà i analitzarà les qüestions legals al voltant de la producció col.laborativa i formularà recomanacions per al disseny de plataformes per a la CBPP.
Alguns dels “desafiaments legals al voltant de la producció col.laborativa”(Diapositivas de Filippi) subratllats per De Filippi són la dificultat per distingir entre diferents contribuents i també entre l’usuari i el productor, el fet que ens estem movent cap a una concepció més dinàmica de la producció, que és interactiva i evoluciona amb la retroalimentació del públic, el problema de la jurisdicció i la qüestió de quina és la legislació aplicable per a aquest tipus de comunitats que operen a escala global i que sovint són transnacionals, o l’ús de les infraestructures descentralitzades i el seu impacte en termes de privacitat i de llibertat d’expressió .
“Com a equip jurídic, el nostre objectiu és analitzar un gran nombre de plataformes de producció entre iguals (P2P) ja existents i identificar quins són els règims de propietat intel.lectual que han adoptat i quines són les característiques tècniques que han implementat, per tal de tractar d’entendre quines són les implicacions d’aquestes opcions sobre la productivitat i la sostenibilitat a llarg termini d’aquestes plataformes”.
“L’objectiu general és aconseguir la combinació més adequada, d’instruments jurídics i característiques tècniques, per crear una plataforma segura i respectuosa amb la privacitat i que promogui i doni suport a la producció col.laborativa, fomentant al mateix temps la millor pràctica en el context de la comunitat en línia de producció entre iguals i tractar de descoratjar les conductes incorrectes ( o desviades )” , va concloure De Filippi .

Aquesta plataforma, dins del Projecte P2Pvalue, serà una plataforma de programari que impulsarà la sostenibilitat, tant macro com micro, en les comunitats de la CBPP, va aclarir Samer Hassan (Universitat Complutense de Madrid), el qual va parlar sobre “les tecnologies descentralitzades per donar suport la utilitat pública digital”(Diapositives Samer).
El recent augment dels continguts generats per l’usuari (UGC), el fet que molts usuaris estiguin produint continguts, que sentim que tenen poder d’actuar, que hi hagi participació de la comunitat, que els usuaris es comuniquin entre ells, l’aparició de les comunitats en línia, i iniciatives per a la cultura digital i béns comuns digitals, ens fa oblidar que aquest contingut, la producció i la interacció, es concentren en unes poques grans empreses les quals ofereixen serveis web centralitzats al “núvol”.

Aquestes grans entitats controlen les dades, hi ha una gran concentració de poder, el qual permet el seguiment, la mineria de dades, la identificació de perfils, la censura. No hi ha manera que la comunitat pugui influir en el funcionament d’aquest programari i hi ha un únic propietari de la infraestructura i els continguts.

La plataforma, dins del Projecte P2Pvalue, apostarà per la descentralització. La descentralització facilita la privacitat encastada (‘embedded’) en el disseny estructural, facilita l’encriptació i l’anonimat, per exemple en permetre crear diverses identitats mitjançant l’ús d’àlies.

Serà una infraestructura federada, “creant sobre del Projecte Kune (de Comunes.org) ja existent”, una plataforma de col.laboració descentralitzada, “on el control està descentralitzat, i això promou l’autonomia i el control social, sent de baix a dalt, impulsat per la comunitat, i amb una propietat compartida sobre la xarxa. Així, es promou la diversitat, tant cultural com legalment “.

Kune és una infraestructura federada, i com a tal, hi ha molts nodes que són interoperables entre si. Samer va concloure que la plataforma del Projecte P2Pvalue adoptarà els resultats de la investigació social duta a terme dins del projecte, per esdevenir una “plataforma amb valor social útil per a les comunitats del món real”.

La sessió va concloure amb una xerrada amb membres de l’equip internacional i de la comunitat local: Joan Subirats (IGOP-UAB, P2Pvalue), Albert Cañigueral (OuiShare), Javier Creus (OKFN), Nuria Alabao (Fundacion de los Comunes), Enric Senabre (P2Pvalue Stakeholder Board), Ignasi Capdevila, Karthik Jayaraman (P2P Foundation), Juan Pavón (Universidad Complutense de Madrid), Amical Viquipedia, entre altres. Participants del Projecte P2Pvalue són Rubén Martínez, Jorge Salcedo y Monica Garriga (IGOPnet.cc), David Rozas (Drupal, University of Surrey), Alessando Gandini (University of Milan), Pablo Ojanguren, Antonio Tenorio, Antonio Tapiador, and Javier Arroyo (Universidad Complutense de Madrid).

El públic va mostrar un gran interès, amb la presència d’unes 300 persones, l’esdeveniment va ser retransmès en línia i seguit per una animada trobada de networking.

El canal de Televisió 324 va retransmetre un reportatge:

Esdeveniment organitzat pel projecte P2Pvalue (finançat per la Comissió Europea CAPS call), IGOPnet.cc i P2PFoundation, i el suport del CCCB.

Rep la nostra Newsletter

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *