P2Pvalue

P2PValue: plataforma tecno-social per la generació de valor i de models sostenibles basats en la producció col·laborativa entre iguals.

Des del Octubre del 2013 al 2016.

Entitat finançadora: Comissió Europea ICT convocatòria 10 FP7-ICT-2013-10 STREP.

Pàgina web: http://www.p2pvalue.eu

Síntesi de la proposta

La producció col·laborativa entre iguals (CBPP (commons-based peer production, en anglès)) es un nou i emergent model d’innovació social basat en la producció col·laborativa fer per ciutadans a travès d’Internet.

Aquest projecte es proposa aprofundir en el fenomen de la CBPP mitjançant la provisió d’una plataforma tecnològica-social específicament dissenyada per facilitar la creació de comunitats CBPP resistents i sostenibles. A més, el disseny de la plataforma de P2Pvalue estarà empíricament i experimentalment fonamentat. A travès de la triangulació de models qualitatius i quantitatius, aquest projecte pretén elaborar una sèrie de directius tècniques i institucionals que afavoreixin a la creació de valor en comunitats CBPP.

El projecte se centra en tres àrees claus per la millora de les actuals plataformes: (1) millorar la sostenibilitat de la comunitat mitjançant l’adopció d’infraestructures legals, econòmiques, tècniques i de governança que afavoreixin la creació de valor i la resistència; (2) donant suport als participants mitjançant la introducció de sistemes de recompensa que permetin el retorn del valor als seus creadors; (3) integrant les funcionalitats dels serveis de les xarxes socials virtuals i dels programaris col·laboratius en una plataforma privada basada en la descentralització de l’arquitectura organitzativa.

La plataforma en qüestió serà provada usant els serveis de FP7 FIRE CONFINE, els quals usen un enfocament molt pròxim al propi de P2Pvalue. Aquest fet ens permetrà desplegar, analitzar i experimentar amb un ecosistema obert de nodes de valor distribuïts dins les comunitats CONFINE. L’avaluació de la plataforma de P2Pvalue estarà recolzada per l’experimentació en la implementació en 3 o 4 comunitats d’aquesta mateixa plataforma. Addicionalment, un comitè de seguiment, format per experts externs i representants dels usuaris, proveirà periòdicament al projecte amb informes d’avaluació.

Finalment, dir que el projecte pren un enfocament multi-disciplinari: desenvolupament de programari lliure (UCM), anàlisi i simulació de xarxes socials (UniS, UCM), sociologia (UniS, UNIMI), ciència política i governança virtual (UAB), dret i disseny d’interfaci (CNRS), innovació econòmica (UNIMI, P2PF, UAB), pràctiques CBPP (P2PF, UAB).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *