Projectes de recerca

 • Innovació i Qualitat Democràtica: Entitat finançadora:Subdirecció General de Foment de la Qualitat Democràtica. Des del gener del 2015 al gener del 2016. Mes sobre qualitat democràtica.
 • CitizenSqKm: experiència de Realitat Augmentada Social per a comunitats compromeses.Entitat finançadora: European Comission. Des del maig del 2014 al maig del 2015. Més sobre CitizenSqKm

 • P2PValue: Plataforma tecno-social per el desenvolupament de models sustenibles i de producció de valor per l’Internet del futurbasats en la producció col·laborativa entre iguals.Entitat finançadora: European Comission ICT Call 10 FP7-ICT-2013-10 STREP. Des de l’octubre del 2013 al 2016. Més sobre el projecte de P2P

 • Informació, culture i coneixement: noves pràctiques ciutadanes i noves polítiques públiques. Un estudi de cas comparat entre l’Estat espanyol i Estats Units (llei Sinde versus llei SOPA). Desenvolupat en col·laboració amb el Centre Berkman per l’Internet i la Soceitat (Universitat de Harvard), amb el MIT i amb la Universitat Oberta de Catalunya. Enitat finançadora: Convocatòria 2012 del Programa Nacional de Recerca Fundamental, dins el VI Pla Nacional d’I+D+I. Estat Espanyol. Des del Gener del 2013. Més informació sobre el projecte: Internet policy controversies.

 • Joventut, Internet i Participació, amb la Fundació Reina Sofia. Més sobre el projecte: Joventut, Internet i Participació

 • Models emergents de sustanibilitat del contingut audiovisual en l’era digital: noves formes de publicitat i nove fonts de sustanibilitat. Entitat finançadora: Consell Audiovisual de Catalunya; Generalitat de Catalunya. Des del octubre del 2011 fins al setembre del 2012.

El projecte: About & research data

Publicacions

 • Berlinguer, M., Martinez, R., Fuster Morell, M. J. Subirats. (2013).Models emergents de sostenibilitat del procomu audiovisual. Quaders del Consell Audiovisual Catala. Juny de 2013.

 • Berlinguer, M., Martinez, R., Fuster Morell, M. J. Subirats. (2013) Modelos emergentes de sostenibilidad de procomunes audiovisuales. Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales.

 • Internet is not a hammer. Changes in the access and management of information, culture and knowledge and its effects in the interaction between citizens-Institutions. Towards a new policy-making?. Entitat finançadora: Escola d’Administració Pública de Catalunya. Del gener al setembre de 2011.

 • Fuster Morell, M. (2012). Composition of 15M Mobilization in Spain: Free Culture Movement a layer of 15M ecosystem movement. ‘Occupy’ special edition. Social Movement Studies,Volum 11, 3-4.

 • Fuster Morell, M. & Subirats, J. (2012). Més enllà d’Internet com a eina “martell” – eina de la vella política: Cap un nou Policy Making?. Els casos del Moviment de Cultura Lliure i pel Procomú Digital i el 15M a Catalunya. Institute de Govern i Politiques Publiques (UAB) per l’Escola d’Administracio Publica de Catalunya. (139 pàgines). Obtingut de: http://bit.ly/HhGzcJ

 • Networked Politics. Desenvolupat en col·laboració amb el Transnational Institute (Països Baixos), Euromovements (Barcelona) and Transform! (Italy). Del 2005 al 2009, i es reiniciarà al 2013.

Col·laboracions de recerca

Controversy mapping. Investigador principal: Yochai Benkler. Berkman Center for Internet and Society. Harvard University. Des del setembre del 2012.

Micro-foundations and dynamics of online interactions and behaviour. Investigadora principal: Yann Algan. Sciences Po. Entiat finançadora: European Starting Grant. Des del octubre del 2010 al octubre del 2011..

Whose Change is it Anyway? Exploration on the future of digital technologies and citizen action in emerging Information Societies. Amb la Hivos Fundation (Països Baixos).

Projectes de recerca de doctorat i projectes associats al grup

Ruben Martínez Moreno. Políticas públicas e innovación social. Marcos conceptuales y efectos en la formulación de las políticas. Tesina. (2011).Treball final del Master Pensar i Governar les Societats Complexes; juny del 2011, UAB. Director de la tesi: Joan Subirats.

Jofre Rodrigo. La custodia dels comuns: Anàlisi de la custodia del territori com a estratègia de construcció del procomú. Direcció de la tesi: Ignasi Puig Ventosa i Mayo Fuster Morell. Tutor: Joan Subirats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *