Models emergents de sostenibilitat de continguts audiovisuals en l’era digital

Models emergents de sostenibilitat de continguts audiovisuals en l’era digital: Noves formes de publicitat i altres fonts de sostenibilitat.

2011-2012

Financador: Consell Audiovisual de Catalunya

Resum: Aquest treball afronta un fenomen emergent caracteritzat pel canvi continu i l’experimentació: la creació col·laborativa de continguts audiovisuals online. L’anàlisi se centra en extreure quins són els models de sostenibilitat de la creació col·laborativa online, fent particular esment a diferents modalitats d’ús de la publicitat. La unitat d’anàlisi són casos de Comunitats de Creació Online (CCOs), és a dir, comunitats d’individus que col·laboren en l’àmbit digital per a la construcció de recursos audiovisuals. El primer objectiu ha estat realitzar un mapatge de casos que prenen com a node o seu central de la seva activitat el territori català. A partir de 21 casos seleccionats, la metodologia combina l’anàlisi quantitativa, a partir d’un qüestionari subministrat al total dels casos, i l’anàlisi qualitativa, a través d’entrevistes presencials realitzades en 8 casos d’estudi. Aquesta investigació ens duu a concloure que la sostenibilitat dels projectes depèn en gran mesura de relacions de confiança i d’interdependència voluntàries entre diferents agents, contribucions i retribucions de caràcter no monetari així com de recursos i infraestructures que en permeten l’ús lliure. La publicitat com a font de sostenibilitat dels projectes en aquesta realitat de base digital i cognitiva pateix una profunda transformació atès que ja no parteix d’un esquema de comunicació lineal (emissor/receptor) sinó que es difumina a través de l’exercici col·laboratiu entre diferents agents (publicitat entre parells o P2P).

Equip de recerca: Direccio: Mayo Fuster Morell. Supervisio: Joan Subirats. Equip de recerca:  Ruben Martinez i Marco Berlinguer.

Publications:

Berlinguer, M., Martinez, R., Fuster Morell, M. J. Subirats. (2013). Models emergents de sostenibilitat del procomu audiovisual. Quaders del Consell Audiovisual Catala. Juny de 2013 (Forthcoming) .

Berlinguer, M., Martinez, R., Fuster Morell, M. J. Subirats. (2013) Modelos emergentes de sostenibilidad de procomunes audiovisuales. Teknokultura. Revista de Cultura Digital y Movimientos Sociales.

Dades generades amb la recerca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *